Vi søker alltid etter flere svar på spørsmålene;


  • Hva og hvordan kan vi bidra til at mennesker beholder energi og motivasjon for trening og ny læring, spesielt i endringsprosesser og uforutsette og stressende situasjoner?
  • Hvordan kan alle i organisasjonen jobbe i samme retning, mot samme mål mest mulig effektivt?


Gjennom de siste 25 årene har vår spisskompetanse i forretningsvirksomheten vært å fremme kundenes strategiske og operasjonelle mål.

Gjennom dette arbeidet har vi utviklet både lang og bred erfaring i organisasjonsutvikling på strategisk nivå, utvikling av lederteam og endringsledelse som ofte innebærer stresshåndtering og kulturpåvirkning.

Vi arbeider langs begge akser både på organisasjonsnivå og gjennom leder-, team og personlig utvikling.

Sammen med kunden arbeider vi med virksomhetsutvikling, leder- og teamutvikling. Vi legger vekt på å synliggjøre sammenhengene mellom langsiktige strategiske planer og hverdagens operative handlinger.

I dette spennet er samspill i matrisen, endringsledelse, kommunikasjon og handlingskraft ofte temaer som skal bidra til praktiske retningslinjer, rammer, delegering og effektivt samarbeid..

Innfallsvinkler og metoder er seminarer, analyser, gruppedialog og individuelle samtaler. Dialogen som metode sammen med coaching, mentoring og kommunikasjonsforståelse er verktøy og pedagogiske virkemidler.

Refleksjon og trening på handling og adferd er alltid en del av arbeidsmetodikken.