Vi utvikler skreddersydde program for deg og dine.


Med vår allsidige og brede erfaring jobber vi med konkrete og spesifikke prosesser som samsvarer med dine ønsker og din virksomhets behov.


Vårt mål er alltid å bidra til løsning og utvikling på strategisk og operativt nivå.


Vi jobber tett sammen med våre kunder om rammer og innhold og påvirker prosessene underveis.


Soulutions samarbeider med psykologspesialist Aase Prøitz og Fønix Kompetanse


Sagt om Hanna


"Hanna var min mentor og lærer under min masterutdannelse i coaching. I denne tiden opplevde jeg å bli utfordret, invitert og sett på en måte som jeg opplever var svært nyttig for min personlige og faglige utvikling. Hanna har en unik evne til å være tydelig og direkte på en måte som er akkurat passe utfordrende slik virkelig god coaching skal være. Hennes erfaring og forståelse gjør at jeg på det sterkeste vil anbefale Hanna innenfor faget coaching".

Christian Ytterbøl, ansatt i Forsvaret"Det er nøyaktig 10 år siden jeg kom til Hanna første gang. Neste all tid er gått med til å arbeide med forretningsmessige relasjoner. Dels langsiktige overveielser, dels mer akutte situasjoner. Hun har humor, varme og entusiasme overfor en ikke alltid helt perfekt klient.

Det har vært mange overveielser, vurderinger og krevende samtaler underveis. Jeg opplever videre å ha spennende og harmoniske relasjoner til de jeg arbeider med, samtidig som som min økonomi er vesentlig forbedret de siste ti årene. Jeg synes mitt arbeid med Hanna Sedal har bidratt vesentlig til denne utvikling. Jeg tenker å fortsette å benytte hennes tjenester".

Anders Huitfeldt-Kaas, bedriftsutvikler