Sagt om meg 2

«Det er nøyaktig ti år siden jeg kom til Hanna første gang. Nesten all tid er gått med til å arbeide med forretningsmessige relasjoner. Dels langsiktige overveielser, dels mer akutte situasjoner. Hun har humor, varme og entusiasme overfor en ikke alltid helt perfekt klient.Det har vært mange overveielser, vurderinger og krevende samtaler underveis. Jeg opplever videre å ha spennende og harmoniske relasjoner til dem jeg arbeider med, samtidig som min økonomi er vesentlig forbedret de siste ti årene. Jeg synes mitt arbeid med Hanna Sedal har bidratt vesentlig til denne utvikling. Jeg tenker å fortsette å benytte hennes tjenester.»

Anders Huitfeldt-Kaas, bedriftsutvikler